Polityka prywatności

Polityka prywatności KOWO Udvikling Anpartsselskab Spółka Komandytowa

KOWO Udvikling Anpartsselskab Spółka Komandytowa, ul. Jana Sołtana 1, 72-600 Świnoujście, KRS 0000639473, (usługodawca) zobowiązuje się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych („Dane Osobowe”). Jednocześnie Administrator podkreśla, że stronę internetową www.kowo.dk  można przeglądać bez podawania swoich personaliów.


I. Dane Osobowe:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest KOWO Udvikling Anpartsselskab Spółka Komandytowa, ul. Jana Sołtana 1, 72-600 Świnoujście, KRS 0000639473 („Administrator”, „Usługodawca”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych przepisami na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie prawo telekomunikacyjne oraz postanowieniach niniejszej polityki.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy deweloperskiej, w celu realizacji przepisów prawa, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter).


Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców
 2. dane adresowe,
 3. numer dowodu osobistego,
 4. numer telefonu,
 5. e-mail,
 6. numer PESEL,
 7. numer NIP,
 8. numer REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą),
 9. numer rachunku bankowego.


Dane osobowe zgromadzone przez Administartora mogą być udostępnione:


Udostępnione dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – państwa siedziby Komplementariusza Dewelopera, tj. Danii.

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.


Każdy użytkownik posiada prawo do :

 1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych,
 2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


W celu realizacji uprawnień wskazanych w punktach  1, 2 i 3 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli KOWO Udvikling Anpartsselskab Spółka Komandytowa, ul. Jana Sołtana 1, 72-600 Świnoujście, KRS 0000639473.


Osoba której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości email na adres naszego biura: biuro@kowo.dk. W wiadomości prosimy o podanie adresu email, który ma zostać wykreślony z bazy.


Cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dane są przetwarzane tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (na przykład w zakresie zobowiązań podatkowych, lub w zakresie rękojmi i gwarancji wynikających z zawartej umowy) . W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.


W związku z przetwarzaniem przez nas danych użytkownik ma prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


II. Bezpieczeństwo:

Administrator zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Administrator informuje, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności związanymi z użytkowaniem serwisu http://kowo.dk/ prosimy kierować pytania na adres e-mail: biuro@kowo.dk


III. Cookies:

Administrator informuje, iż Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Administrator informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Administrator informuje, iż pliki cookies wykorzystywane są w celu:


Administrator informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Administrator informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Administrator informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Administrator informuje, iż Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Administrator informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: J KOWO Udvikling Anpartsselskab Spółka Komandytowa, ul. Jana Sołtana 1, 72-600 Świnoujście, KRS 0000639473. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator informuje, iż więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Lokalizacja inwestycji

ul. Kaprów 1
84-100 Puck

Adres biura sprzedaży

ul. Kaprów 1
84-100 Puck

Kierownik Biura Sprzedaży

Dominika Nogala
tel. 601 865 555

Inwestor

Generated with Avocode.